Pedodonti

Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği) Nedir?

Pedodonti ya da diğer adıyla çocuk diş hekimliği, çocuk ağız ve diş sağlığına dair tüm çalışmaların yapıldığı alandır. Bu alandaki çalışmalar yetişkinler için yapılanlardan farklıdır. Zira çocuk ağız ve diş yapısı, sağlığına ve koruyucu diş hekimliğine dair gereklilikler yetişkinler için olandan farklıdır.

Dolgu, çürük tedavisi, diş çekimi gibi yetişkinler için de uygulanan tedavi yöntemleri pedodontik uygulamalar arasındadır. Bununla birlikte çocuklara özgü uygulamalar da (fissür örtücü, flor uygulaması vb.) çocuk diş hekimliği alanındaki işlem ve uygulamalardandır.

Pedodontistler çocukların psikolojik ve duygusal ihtiyaçlarını anlama ve onları tedavi süreçlerine hazırlama konusunda özel bir eğitime tâbi tutulur. Bu da çocukların söz konusu uygulamalar esnasında rahat hissetmesini sağlar. Çocukların ağız bakımı hususundaki ihtiyaçlarının belirlenmesi ve uygulama noktasında aile ve çocuğun bilgilendirilmesi için yine çocuk diş hekimlerine başvurmak gereklidir.

Özel gereksinimleri olan çocuklar için de uygun tedavi yöntemleri, alternatif diş ve ağız bakımı uygulamalarına dair detaylı bilgi ve yönlendirme bu alandaki çalışmalar arasındadır. Çocukların düzenli olarak bir pedodontist tarafından muayene edilmesi, ortaya çıkma ihtimali olan sorunların önceden tespitini sağlar. Bu da sorunun daha basit tedavi seçenekleriyle çözülmesini mümkün kılar.

pedodonti

Pedodontik Uygulamaları Nelerdir?

Çocuk ağız ve diş sağlığına dair pek çok detay yetişkinlik dönemindekine benzer. Bununla beraber çocukların diş yapısı, ağız bakım ihtiyaçları ve bu alanda yapılması gerekenler pek çok bakımdan farklılığa sahiptir. Dolayısıyla pedodontik uygulamalar da yetişkin diş hekimliği uygulamalarıyla aynı değildir.

pedodonti

Bir pedodontik tedavi işlemi şunları kapsayabilir;

  • Çürük diş tedavisi,
  • Flor uygulamaları,
  • Diş çekimi operasyonu,
  • Ağız hijyen eğitimi,
  • Koruyucu ağızlık tedavisi,
  • Ağız ve diş travması tedavileri,
  • Ortodontik değerlendirme,
  • Fissür örtücü uygulaması.

Koruyucu uygulamalardan olan fissür örtücü, süt dişlerinin çürük vb. oluşmadan, çocukluk çağı boyunca sağlıkla kullanılabilmesini amaçlar. Flor uygulaması da yine diş minesinin güçlenmesi ve çürük oluşumunun engellenmesi amacıyla yapılan bir işlemdir. Düzenli ağız temizliği eğitimleri, çürük risk değerlendirmesi gibi işlemler, çocukların ağız ve diş problemleri yaşamasını engelleyebilir. Çürük, kırık vb. mevcut sorunlar için de diş hekimleri uygun tedavi uygulamalarını yapabilmektedir.

Ortodontik problemler çocukluk çağında tespit ve tedavi edildiğinde, ortaya çıkabilecek daha ciddi sorunların da önüne geçilir. Bu konuda bir müdahale gerektiği tespit edilirse, bir ortodontiste yönlendirme yapılabilir. Bu işlemlerden hangilerine gerek duyulduğu da yine bir diş hekimi muayenesinden sonra belirlenir.